Menu

Icon focus on driving

 

“Houd ogen en oren

gericht op de weg.”

Icon reduced navigation mistakes

 

“Verminder het risico

op navigatie fouten.”

Icon reduce reaction-time

 

“Verminder reactietijd

en mentale inspanning.”

VEILIG EN INTUÏTIEF RIJDEN

Professionele chauffeurs, met name bestuurders van politieauto’s, brandweerwagens en ambulances, werken onder omstandigheden die een hoge mentale inspanning vereisen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge rijsnelheid en blootstelling aan een hoog niveau van visuele en auditieve signalen in het voertuig. Het gebruik van tactiele signalen resulteert in een vermindering van de reactietijd en de mentale inspanning, hetgeen TNO-onderzoek heeft bewezen. Sentaz heeft een innovatief stapsgewijs navigatiesysteem ontwikkeld, dat de bestuurders door zachte trillingen in hun stoel begeleidt. Dit tactiele navigatiesysteem is ontwikkeld met, en succesvol getest door, eindgebruikers.

Hoe het werkt

Navigatie door lokale trillingen in de stoel.

Verbeterde veiligheid

Reductie van reactietijd en mentale inspanning.

Voor en met professionals

Professionals werkende in mentaal stressvolle omgeving.

Nieuws

Lees over het laatste nieuws en ontwikkelingen.

Button to free demo
Sentaz divider

Hoe het werkt

De meeste (voertuig) navigatiesystemen zijn gebaseerd op stapsgewijze navigatie. De gebruiker selecteert een bestemming en het systeem berekent een route. Navigatie systemen informeren de gebruiker om linksaf te slaan, de afslag van een rotonde te nemen of andere navigatie instructies. Deze systemen bieden informatie met behulp van een beeldscherm en spraak. In ons systeem ontvangt de gebruiker navigatie signalen door trillingen in de bestuurdersstoel. Onderscheidende, intuïtieve patronen zijn vooraf ingesteld om de navigatie instructies goed te kunnen onderscheiden.

Tactiele Navigatie uitgelegd door brandweerman Richard Lubben voor de Jan van der Heydenprijs 2017

Intuïtieve patronen

Sla rechtsaf

Keer om

Gif_U-turn

Rotonde

Gif roundabout
Sentaz divider

Verbeterde veiligheid

Wanneer een first responder naar een noodsituatie rijdt met hoge prioriteit, ondervindt hij een hoge mentale werklast; rijden met hoge snelheid, door rode lichten, terwijl hij met collega’s en de meldkamer communiceert en de navigatie-instructies volgt. Onderzoek door TNO (Nederlands Kennisinstituut) heeft aangetoond dat tactiele navigatie die visuele navigatie ondersteunt, resulteert in een snellere reactietijd en een lagere mentale inspanning. Daarnaast neemt de prestatie niet af wanneer de mentale werklast toeneemt. Daarom hebben we ervoor gekozen om het gebruik van tast (voelen) toe te voegen aan het navigatiesysteem van de first responders.

 

De intuïtieve trillingen verminderen de behoefte van de bestuurder om naar een visueel scherm te kijken. Vooral wanneer hij gewend is aan het systeem, zal hij de signalen vertrouwen zonder terug te vallen op de visuele weergave. De bestuurder kan daardoor zijn ogen en oren op de weg gericht houden.

Zintuigen

Normaal navigatie systeem

Tactiele navigatie

Sentaz divider

Voor en met professionals

icon Alarm lights

Het tactiele navigatieprototype is in het eerste kwartaal van 2016 succesvol getest in Nederland in samenwerking met de ambulancegebieden van het Axira-platform. In totaal hebben 19 ambulance chauffeurs deelgenomen aan een veldtest met de tactiele navigatiestoel. Hiervan leverde 18 chauffeus positieve feedback en bevestigde de toegevoegde waarde van het tactiele navigatiesysteem.

 

Op de Chauffeurs dag van Veiligheidsregio Twente in april 2017 werd zeer positieve feedback ontvangen van 20 brandweerauto chauffeurs die een route uitsluitend door middel van tactiele navigatie voltooiden, aangezien de spraak- en visuele signalen uitgeschakeld waren.

 

Veiligheidsregio Groningen heeft besloten om de eerste vijf Sentaz tactiele navigatiesystemen te kopen, na een succesvol proefproject dat bewezen heeft dat bestuurders meer rust ondervonden tijdens het rijden en dat de navigatie-instructies als intuïtief werden ervaren. In september 2017 zijn vijf OVD (officiers van dienst) voertuigen uitgerust met Sentaz tactiele navigatie en zijn nu in gebruik!

 

Als gevolg van de grote marktinteresse plant Sentaz momenteel aanvullende testen en proefprojecten met de politie, ambulance en brandweer.

Sentaz divider

Nieuws

UMCG heeft als RAV de wereldprimeur met tactiele navigatie in een Ambulance

Begin december 2017 heeft Sentaz met trots een ambulance van UMCG Ambulancezorg uitgerust met tactiele (voelbare) navigatie. UMCG Ambulancezorg is de eerste RAV in Nederland die als pilot een ambulance uitrust met tactiele navigatie.

Lees meer

 

De pilot volgt op een test bij zes ambulanceregio’s binnen Axira (in totaal door 19 chauffeurs). De feedback van de chauffeurs was positief en de meerwaarde wordt gezien, vooral omdat vaak de audio van de navigatie uitstaat. Volgens de chauffeurs komt de meerwaarde het sterkst naar voren in buiten stedelijke, onbekende gebieden, woonwijken en tijdens de 24-uur diensten.

VR Groningen wint JvdH innovatie prijs met Sentaz!

Tijdens het jaarlijkse brandweercongres, op 5 oktober, is de Jan van der Heyden innovatie prijs uitgereikt aan veiligheidsregio Groningen. De ingezonden innovatie is het tactiele navigatie systeem ontwikkeld door Sentaz. In samenwerking met Veiligheidsregio Groningen is het systeem getest en zijn de trilpatronen verfijnd. Zie hieronder de nominaties en de uitreiking van de prijs:

Lees meer

Sentaz op de RISCON Tokyo

Sentaz zal voor het eerst tactiele navigatie in Azië presenteren.
Tijdens de tentoonstelling RISCON TOKYO 2017 kunnen bezoekers uit Japan en elders tactiele navigatie ervaren door middel van de Sentaz demonstratiestoel.

Lees meer

 

De RISCON is een toonaangevende tentoonstelling waar de nieuwste producten en diensten op het gebied van criminaliteitsbestrijding, ramp preventie en risicobeheer worden gepresenteerd. Een perfecte gelegenheid voor ons om onze innovatieve oplossing te demonstreren en reacties van onze doelgebruikers te verzamelen. De RISCON wordt gehouden in Tokio van 11-13 oktober 2017. Bezoek ons op stand nummer 4J22, waar we te gast zijn bij Akao Ltd., een toonaangevend bedrijf in brandbestrijdingsapparatuur en brandweerkleding.

 

Riscon website

Sentaz rust Groningse OvD voertuigen uit met tactiele navigatie

“In week 37 heeft Sentaz vijf OvD voertuigen van Brandweer Groningen uitgerust met tactiele navigatie. Tactiele navigatie bestaat uit een matje met zes trilmotoren dat is ingebouwd in de stoel van de chauffeur en aangesloten op navigatie software. De chauffeur voelt navigatie instructies en hoeft hierdoor minder op het navigatiescherm te kijken. Ogen en oren blijven vrij voor het verkeer en mobilofoon contact. Dit maakt het rijden veiliger.”

Lees meer

 

“In TNO onderzoek is aangetoond dat de mentale belasting afneemt en reactietijd verkort. De aanschaf van vijf systemen volgde op een succesvolle pilot waaruit bleek dat chauffeurs meer rust ervaren tijdens het rijden en navigatie instructies intuïtief ervaren. Brandweer Groningen is met tactiele navigatie finalist voor de Jan van der Heydenprijs. Richard Lubben legt tijdens het brandweercongres tactiele navigatie uit en geeft demonstratie.”

 

Bron: Brand & Brandweer, Sdu Uitgevers – nummer 10 oktober 2017

 

Nominaties Jan van der Heydenprijs

Finalist Jan van der Heydenprijs

Brandweer Groningen is met Tactiele Navigatie finalist van de Jan van der Heydenprijs. Tijdens het brandweer congres op 5 en 6 oktober in Kaatsheuvel wordt het concept op het podium gepresenteerd door Richard Lubben. Tevens is er op de informatiemarkt een stand voor meer informatie en een demonstratie.

Lees meer

 

“Brandweerchauffeurs worden tijdens spoedritten blootgesteld aan veel geluidsprikkels. De sirene loeit, via de mobilofoon wordt gesproken en de navigatie geeft instructies. ‘Door de hoeveelheid informatie die binnenkomt, staan de zintuigen niet allemaal open voor het ontvangen van de navigatie-instructies. Dat maakt dat het opvolgen van de navigatie soms lastig kan zijn. Met de tactiele navigatie spelen we daarop in. Door andere zintuigen aan te spre­ken proberen we de verkeersinstructies beter tot de chauffeur door te laten dringen’, vertelt Richard Lubben van Veiligheidsregio Gro­ningen. In het project wordt een matje met trilsignalen in de stoel van de chauffeur ingebouwd. De trilsignalen geven de verkeers­instructies. ‘In het matje zitten zes trilmotoren, drie onder het linkerbeen en drie onder het rechterbeen. De trilmotoren geven tien seconden voor de afslag een voorwaarschuwing. Als ze onder het linkerbeen trillen, moet je naar links. Onder het rechterbeen naar rechts. Vijf seconden voor de afslag, gaan ze heftiger trillen’, legt Lubben uit. ‘In een proef die we in Groningen hebben gedaan, werd de voorwaarschuwing twaalf seconden voor de afslag, maar dat bleek te lang te zijn. Je ziet dat mensen dan gaan twijfelen over welke afslag ze moeten nemen. Overigens kun je dan ook altijd nog op het navigatiescherm kijken. De trilsignalen zijn een extra ondersteuning. Vooral bij rotondes is het navigatiescherm nog een welkome aanvulling’, laat Lubben weten. ‘De instructies bij rotondes moeten we nog goed uitdenken. Niet alle rotondes zijn loodrecht en de navigatie is nog niet zo precies dat het systeem weet op welke plaats je op de rotonde rijdt. De signalen wanneer je rechtsaf moet slaan, zijn dus lastig aan te geven.’

 

Uit de proef is al gebleken dat chauffews, met name de chauffews die alleen in een auto zitten en het mobilofoonverkeer moeten volgen, de tactiele navigatie als meerwaarde ervaren. In een pilot gaat de regio nu verder onderzoeken welke signalen het beste werken. Lubben: ‘We hebben nu vijf matjes aangeschafl, waarmee we het kleinschalig verder gaan uittesten en optimaliseren. Ik ver­wacht dat we in de toekomst alle brandweervoertuigen met deze techniek gaan uitrusten. Het maakt het rijden veiliger. De mentale belasting neemt af, waardoor de reactiesnelheid toeneemt.’

 

Het enige nadeel van het product is volgens Lubben het kosten­plaatje. ‘De leverancier Elitac, nu Sentaz genaamd, is een start-up. De techniek staat nog in de kinderschoenen. We betalen nu voor vijf exemplaren inclusief inbouw twintigduizend euro.'”

 

Bron: Brand & Brandweer, Sdu Uitgevers – nummer 9 september 2017

 

Nominaties Jan van der Heydenprijs

Sentaz_shareholders_agreement

Oprichting Sentaz BV

Al gedurende 2 jaar werken Elitac en Teijin samen aan een oplossing voor intuitieve navigatie voor professionals. Als resultaat van positieve ervaringen tijdens deze samenwerking, is in 2016 besloten samen de doorontwikkeling en vermarkting van dit product te realiseren in een joint-venture: Sentaz. (vervolg in het Engels)

Lees meer

 

On February 15th, both parties came together to sign the shareholders agreement and celebrate this important milestone in the collaboration. The issue addressed by the Sentaz team is the high mental pressure that first responder drivers experience on their way to incidents, a result of the ever-increasing exposure to audiovisual signals of on-board communication systems. Although on one hand, modern communication technologies help first responders in an effective assessment of the situation on their way to an emergency, a counter effect is that these signals also increase the risk of making navigation mistakes and may distract the driver’s eyes from the road.

 

Based on the results of an earlier study at TNO, a tactile navigation seat was developed. The seat receives instructions from the navigation system and translates these into different vibration patterns. In doing so, the driver receives gentle vibrations that translate into intuitive navigation instructions upon approaching junctions, exits or even roundabouts. This helps the driver to keep the eyes focused on the road and reduces the chance of making navigation mistakes.

 

The product, a smart integration of textiles and electronics into a carseat (patent filed), has been tested in 2016 by approaching possible end-users with prototype-systems that demonstrate the key features of the product. The feedback after extensive tests is positive and confirms the anticipated value proposition.

 

Based on these promising results, Sentaz BV has been established with the goal to further develop, certify and commercialize the system.

News Ambulance-trade-show

Tactiele autostoel op Ambulance Vakbeurs Harderwijk

Elitac en Teijin Aramid presenteren tactiele navigatie op de Ambulance Vakbeurs in Harderwijk op 6 en 7 april 2016, in de Axira stand. (vervolg in het Engels)

Lees meer

 

The system, which connects to existing CityGIS navigation software, provides distinct vibration patterns for all common navigation cues. Using a tactile feedback system leads lower mental effort ratings and reduces reaction.

 

A prototype was successfully tested in collaboration with the Ambulance regions of the Axira platform in the first quarter of 2016. Please contact Merijn Klarenbeek (m.klarenbeek@elitac.nl) for additional information or a demonstration. The tactile car seat navigation was also presented at the eRIC in Twente on 2-4 June 2016.

News Startup50magazine

Multinational werkt samen met startup

Om mentale belasting en reactietijden te verlagen, ontwikkeld startup Elitac samen met multinational Teijin het concept van tactiele navigatie. Door trillingen in een autostoel worden navigatie signalen overgebracht op de bestuurder.

Lees meer

 

Lees het volledige artikel in Startup50 Magazine:

 

Startup50 Gelderland

Startup50 Gelderland Facebook

Sentaz divider

Ervaar onze oplossing

Vraag een gratis demo aan!

*Naam

Organisatie

*Email

*Nummer

*Ik wil graag:

Een gratis demo!
Meer informatie over de tactiele autostoel


*Required fields

Sentaz divider

WE HOREN GRAAG VAN U!

Contact

Sentaz B.V.

 

Amsterdamsestraatweg 285

3551 CE Utrecht

Nederland

 

info@sentaz.com

Onze locatie

Joint venture

Sentaz is een joint venture tussen Elitac and Teijin Aramid

Elitac logo

Elitac B.V., gevestigd in Utrecht, richt zich op de ontwikkeling van tactiele displays. Elitac ontwerpt en integreert elektronica in textielen. Elitac ontwikkelt alle software en elektronica in huis, en is daarom ook in staat om maatwerk producten te ontwikkelen.

 

Meer informatie:

www.elitac.nl

Teijin logo

Teijin (Tokyo Stock Exchange) is een technologie-gedreven wereldwijde groep die geavanceerde oplossingen biedt op het gebied van milieu; veiligheid, beveiliging en rampenbestrijding; en demografische verandering en verhoogd gezondheidsbewustzijn. De belangrijkste werkvelden zijn hoogwaardige vezels zoals aramide, koolstofvezels & composieten, gezondheidszorg, films, hars & kunststofverwerking, polyestervezels, product converting en IT. De groep heeft ongeveer 170 bedrijven en ongeveer 19.000 werknemers verspreid over 20 landen wereldwijd. De geconsolideerde omzet bedraagt JPY 741,3 miljard (USD 6,5 miljard) en de totale activa JPY 964,1 miljard (USD 8,5 miljard) in het boekjaar eindigend op 31 maart 2017.

 

Voor meer informatie:

www.teijin.com

Header image car navigation

VEILIG EN INTUÏTIEF RIJDEN