skip to Main Content
Finalist Jan Van Der Heydenprijs

Finalist Jan van der Heydenprijs

Safety Region Groningen is a finalist of the Jan van der Heyden Prize with Tactile Navigation. During the fire brigade conference on 5 and 6 October 2017 in Kaatsheuvel, the concept will be presented on stage by Officer of Duty Richard Lubben. There is also a stand for more information and a demonstration in the information market.
(Dutch article after “Read more”)

“Brandweerchauffeurs worden tijdens spoedritten blootgesteld aan veel geluidsprikkels. De sirene loeit, via de mobilofoon wordt gesproken en de navigatie geeft instructies. ‘Door de hoeveelheid informatie die binnenkomt, staan de zintuigen niet allemaal open voor het ontvangen van de navigatie-instructies. Dat maakt dat het opvolgen van de navigatie soms lastig kan zijn. Met de tactiele navigatie spelen we daarop in. Door andere zintuigen aan te spre­ken proberen we de verkeersinstructies beter tot de chauffeur door te laten dringen’, vertelt Richard Lubben van Veiligheidsregio Gro­ningen. In het project wordt een matje met trilsignalen in de stoel van de chauffeur ingebouwd. De trilsignalen geven de verkeers­instructies. ‘In het matje zitten zes trilmotoren, drie onder het linkerbeen en drie onder het rechterbeen. De trilmotoren geven tien seconden voor de afslag een voorwaarschuwing. Als ze onder het linkerbeen trillen, moet je naar links. Onder het rechterbeen naar rechts. Vijf seconden voor de afslag, gaan ze heftiger trillen’, legt Lubben uit. ‘In een proef die we in Groningen hebben gedaan, werd de voorwaarschuwing twaalf seconden voor de afslag, maar dat bleek te lang te zijn. Je ziet dat mensen dan gaan twijfelen over welke afslag ze moeten nemen. Overigens kun je dan ook altijd nog op het navigatiescherm kijken. De trilsignalen zijn een extra ondersteuning. Vooral bij rotondes is het navigatiescherm nog een welkome aanvulling’, laat Lubben weten. ‘De instructies bij rotondes moeten we nog goed uitdenken. Niet alle rotondes zijn loodrecht en de navigatie is nog niet zo precies dat het systeem weet op welke plaats je op de rotonde rijdt. De signalen wanneer je rechtsaf moet slaan, zijn dus lastig aan te geven.’

 

Uit de proef is al gebleken dat chauffews, met name de chauffews die alleen in een auto zitten en het mobilofoonverkeer moeten volgen, de tactiele navigatie als meerwaarde ervaren. In een pilot gaat de regio nu verder onderzoeken welke signalen het beste werken. Lubben: ‘We hebben nu vijf matjes aangeschafl, waarmee we het kleinschalig verder gaan uittesten en optimaliseren. Ik ver­wacht dat we in de toekomst alle brandweervoertuigen met deze techniek gaan uitrusten. Het maakt het rijden veiliger. De mentale belasting neemt af, waardoor de reactiesnelheid toeneemt.’

 

Het enige nadeel van het product is volgens Lubben het kosten­plaatje. ‘De leverancier Elitac, nu Sentaz genaamd, is een start-up. De techniek staat nog in de kinderschoenen. We betalen nu voor vijf exemplaren inclusief inbouw twintigduizend euro.’”

 

Source: Brand & Brandweer, Sdu Uitgevers – edition September 9 2017

 

Nominaties Jan van der Heydenprijs

Back To Top