skip to Main Content

Voelbare navigatie met Green Dino & Sentaz

Green Dino ontwikkelt rijsimulatoren welke onder andere worden ingezet voor vakbekwaamheid met priorijden. In samenwerking met BOGO is hier een scholingsprogramma ontwikkeld naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De scenarios uit het IFV onderzoek vormen mede daarom de basis voor de Leergang Brandweerchauffeur. Download het rapport ‘De vakbekwaamheid vanvoorrangsvoertuigbestuurders’ (PDF).

Inmiddels is de voelbare navigatie van Sentaz toegevoegd aan de simulatoren van Green Dino en kan hiervan in simulatie de rust en veiligheid al worden ervaren tijdens het priorijden.

Back To Top